DICTATS

Estàndard

EXERCICIS DE PREPARACIÓ DE DICTATS (molt recomanable per agafar destresa i agilitat mentre treballem l’ortografia).

Anuncis